Lịch sử ra đời của Hyvity

Từ năm 2015, Hyvity (ex Euro Blue Power) đã tích lũy kinh nghiệm với tư cách là một công ty chuyên phát triển Thủy điện thông qua các công trình ở Pháp, ở Ý và ở Bulgaria. Ở các quốc gia này Hyvity đã triển khai, cấp vốn, xây dựng và vận hành các nhà máy Thủy điện cùng với các đối tác am hiểu và quan trọng trong ngành. Năm nay, Hyvity quyết định kiến tạo đường hướng phát triển mới cho mình bằng cách định vị mình là cổ đông quan trọng nhất và là đối tác triển khai các quy hoạch thủy điện.

Luôn áp dụng cách tiếp cận cân bằng giữa tác động sinh thái thấp, hiệu suất kỹ thuật và lợi nhuận, Hyvity mong muốn phát triển các giải pháp thủy điện mang tính thực tiễn, bền vững và ổn định trong hệ thống. Chúng tôi hiểu rằng không có dự án hoàn hảo, Hyvity sẵn sàng từ chối thực hiện một dự án không chú trọng đến việc kết hợp giữa ba yếu tố vừa nêu.

Bằng mọi cách, chúng tôi cố gắng liên kết lợi ích lâu dài với các đối tác của mình và và với các bên tham gia ở địa phương. Hyvity cam kết áp dụng phương pháp quản trị và tìm cách phát triển các đối tác tích cực bên ngoài gần với các công trình nhà máy xuất điện. Nếu nước là nguồn tài nguyên được chia sẻ giữa nhiều mục đích sử dụng, thì việc phát triển thủy điện có trách nhiệm là điểm khởi đầu cho sự phát triển phối hợp nguồn tài nguyên này giữa tất cả các bên liên quan.

Hyvity là một doanh nghiệp gia đình có chiến lược phát triển lâu dài. Ngày nay, doanh nghiệp đã phát triển các dự án ở Pháp, Việt Nam, Chile và Madagascar và mong muốn mở rộng khu vực hoạt động trong thời gian ngắn để đa dạng hóa khả năng tiếp xúc với lượng mưa, rủi ro tiền tệ và chính trị.