Hyvity - hydroélectricité - turbine

Sản xuất điện

Hiểu rõ hơn về thủy điện

Những nguyên tắc chính của Thủy điện

Từ rất sớm, con người đã có thể sử dụng sức mạnh của nước để lấy năng lượng cơ học từ nó, sau đó là năng lượng điện: một năng lượng bền vững và có thể tái tạo hài hòa giữa năng lực của con người với các nguồn lực của Thiên nhiên. Bằng cách tích hợp vào vòng tuần hoàn nước tự nhiên, một công trình thủy điện biến năng lượng có chứa lực hấp dẫn của hồ, sông và thủy triều thành điện năng. Thường được tạo thành từ một cấu trúc chắn cho phép nước được lưu trữ, nếu cần, và được dẫn đến một nhà máy sản xuất, nước sẽ làm quay tua-bin. Tua bin được gắn với một máy phát điện xoay chiều, sau đó biến đổi động năng của vòng quay thành năng lượng điện, được sơ tán trên mạng điện. Công suất điện tỷ lệ thuận với chiều cao của cột áp và lưu lượng của tuabin.
Nó không tiêu thụ nước và mỗi giọt được trả lại cho dòng sông ở hạ lưu.
Nó không tiêu thụ nước và mỗi giọt được trả lại cho dòng sông ở hạ lưu.

Các mô hình nhà máy điện

Là chuyên gia về thủy điện, Hyvity là một công ty độc lập xác định, đầu tư tài chính, phát triển, xây dựng và vận hành, một cách độc lập hoặc hợp tác, các dự án thủy điện ở Pháp và trên toàn thế giới.
Chúng tôi cam kết thực hiện lâu dài dựa vào phương pháp bình đẵng và tôn trọng tất cả các nhân tố liên quan để cùng xây dựng một vùng thủy điện bền vững và có trách nhiệm với môi trường, phù hợp hài hòa với các vùng lãnh thổ của địa phương.

Nhà máy thủy điện sông

Các nhà máy điện chạy bằng dòng nước không có khả năng tích trữ và sản xuất theo dòng chảy của sông. Do đó, những nhà máy này sản xuất liên tục. Có thể dự báo nhưng không thể kiểm soát, các nhà máy này cung cấp năng lượng điện cơ bản. 

Nhà máy thủy điện hồ

Các nhà máy điện hồ hoặc cống có một hồ chứa nước cho phép chúng lưu trữ nước để chạy tuabin trong các thời gian có nhu cầu cao nhất. Các nhà máy điện cống có thời gian tích lũy khá ngắn và điều chỉnh sản xuất của họ ở mức hàng ngày hoặc thậm chí hàng tuần, trong khi các nhà máy điện hồ có thể cung cấp điều chỉnh sản xuất theo mùa.

Trạm truyền tải điện bơm (STEP)

STEP là các nhà máy điện tích năng được bơm vận hành với một hồ chứa bổ sung ở hạ lưu. Pin hiệu quả thực sự, được huy động trong vài phút, những nhà máy này ở đó để cân bằng mạng lưới điện. Cần thiết để bảo vệ mạng lưới năng lượn, chúng cũng cho phép triển khai các năng lượng tái tạo (không liên tục) khác.

0 ère
Năng lượng điện tái tạo
0 ème
Nguồn sản xuất điện Pháp
0 ème
Nguồn sản xuất điện trên thế giới

Để tìm hiểu thêm

www.france-hydro-electricite.fr

Nhà máy thủy điện nhỏ, một kiểu năng lượng tái tạo cho các vùng lãnh thổ : https://www.youtube.com/watch?v=oSQd2HhRps4