Hivity - expertise

Phát triển bền vững

Tôn chỉ của Hyvity là nỗ lực hoạt động nhằm thúc đẩy sản xuất năng lượng tái tạo để phục vụ các vùng lãnh thổ.

Việc lựa chọn phát triển thủy điện không phải không có ý nghĩa, bởi lẽ quyết định này thể hiện mong muốn của tập đoàn chúng tôi phát triển một công nghệ hoàn thiện và bền vững.

Định hướng chiến lược của chúng tôi, tập trung vào việc mua lại những nơi khai thác thuỷ điện hiện hữu nhằm áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất trong quá trình tái cấp điện đầy tham vọng và triển khai các giải pháp lưu trữ (trạm PSH), cho phép chúng tôi đóng góp trực tiếp vào việc giảm lượng khí thải carbon.

Do đó, phương pháp tiếp cận của chúng tôi hoàn toàn phù hợp với những Mục tiêu của Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc sau đây:

Our commitments to sustainable development (9)

Năng lượng sạch với giá thành phải chăng

Việc phát triển các dự án thủy điện sử dụng dòng chảy của nước và các trạm truyền tải điện bơm (PSH) chính là giải pháp trực tiếp cho mục tiêu nói trên. Ngoài việc chúng ta sử dụng nước mà không gây ô nhiễm trong quá trình khai thác, thủy điện còn là một trong những công nghệ ít tốn kém nhất xét về khối lượng năng lượng được tạo ra trong suốt chu kỳ tồn tại. Tùy thuộc vào việc có những lựa chọn đúng đắn và triển khai liên tục các quy trình hoạt động sinh thái phù hợp, thuỷ điện sẽ giúp bảo tồn dòng chảy tự nhiên của nước.

Việc làm bền vững và tăng trưởng kinh tế

Gắn kết sâu sắc trong lãnh thổ, việc phát triển thủy điện đòi hỏi phải kiểm soát hoàn hảo môi trường của vùng lãnh thổ đó. Nó góp phần tạo ra việc làm tại địa phương, không thể di dời và giúp phục hồi sự tăng trưởng kinh tế của khu vực nông thôn. Tham gia vào việc phát triển cơ sở hạ tầng chưa tồn tại ở một số khu vực nhất định thông qua việc xây dựng các trục giao thông (đường, nước, điện), các dự án của chúng tôi cải thiện cuộc sống thoải mái của cộng đồng địa phương, do đó hạn chế việc di cư từ nông thôn và đóng một vai trò quan trọng trong việc quy hoạch sử dụng đất và tạo ra các cơ hội.

Công nghiệp, đổi mới và cơ sở hạ tầng

Với cơ sở hạ tầng chất lượng, được thiết kế để tồn tại theo thời gian, chúng tôi góp phần phát triển các hoạt động kinh tế xung quanh cơ sở của mình (triển khai mạng lưới điện địa phương, cải thiện mạng lưới đường bộ, v.v.). Các giải pháp kỹ thuật tiêu chuẩn hóa mà chúng tôi áp dụng cho hoạt động phát triển thủy điện của mình có thể dễ dàng bị sao chép, điều này làm tăng triển vọng phát triển cho các vùng lãnh thổ.

Giảm bất bình đẳng

Bằng cách thúc đẩy tạo việc làm địa phương ở các khu vực nông thôn, các dự án thủy điện của chúng tôi mang đến cho các cộng đồng nghèo nhất những cơ hội kinh tế mới và do đó giúp nâng cao mức sống của họ nhanh hơn so với các trung tâm đô thị và ven đô.

Tiêu dùng và sản xuất bền vững

Sản xuất thủy điện vốn đã bền vững vì nó hoạt động theo vòng tuần hoàn nước. Cách tiếp cận của chúng tôi chủ yếu nhằm mục đích tái sử dụng và tối ưu hóa các tài sản hiện có, cho phép chúng tôi giảm việc sử dụng các vật tư tiêu hao hay nói rộng hơn là chi phí năng lượng của chúng.

Các biện pháp nhằm chống biến đổi khí

Việc phát triển các dự án thủy điện được xác định như là giải pháp chính yếu trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu thông qua việc thúc đẩy giảm phát thải khí nhà kính. Mỗi kWh do hệ thống lắp đặt của chúng tôi sản xuất thể hiện mức tiết kiệm đáng kể về lượng khí thải CO2 so với việc sử dụng các nguồn năng lượng hóa thạch.

Cuộc sống đất liền

Trọng tâm trong các mối quan tâm của chúng tôi là bảo tồn các hệ sinh thái trên cạn và dưới nước. Đây là lý do tại sao chúng tôi ưu tiên hiện đại hóa các thiết bị hiện có nhằm thúc đẩy sản xuất năng lượng thủy lực tôn trọng thiên nhiên hơn. Để hạn chế thiệt hại thêm và có các tuyến đường thủy sôi động hơn và phong phú hơn về đa dạng sinh học, chúng tôi liên tục thực hiện các biện pháp khắc phục và đền bù dựa trên các kế hoạch hành động được xác định tỉ mỉ.

Xây dựng quan hệ đối tác để thực hiện các mục tiêu

Chúng tôi xem việc lắp đặt thủy điện là một phần không thể thiếu của hệ sinh thái lớn hơn và hoàn toàn gắn liền với lãnh thổ của các hệ sinh thái, điều cần thiết là chúng tôi phải dựa vào các đối tác địa phương. Nếu không có sự hiểu biết hoàn thiện bối cảnh và tình hình địa phương và thích ứng được với tất cả các bên liên quan, các dự án của chúng tôi sẽ mất đi sự gắn kết và tính thực tiễn của chúng.

Chúng ta cùng nhau phát triển một năng lượng bền vững