Hyvity, nhà đầu tư trọn gói trong lĩnh vực sản xuất thủy điện và tích trữ năng lượng thuỷ điện

Hyvity, nhà đầu tư trọn gói trong lĩnh vực sản xuất thủy điện và tích trữ năng lượng thuỷ điện

Chuyên gia xây dựng thủy điện CỐNG HIẾN nhân văn vì sự phát triển tại các vùng địa phương

Hyvity là một chuyên gia hoàn hảo về thủy điện, là một doanh nghiệp phát triển, cấp vốn, xây dựng và vận hành các dự án quy hoạch thuỷ điện tại nhiều khu vực trên thế giới.

Chúng tôi có năng lực chuyên sâu về kỹ thuật và đầu tư tài chính cũng như nắm rõ toàn bộ chuỗi giá trị của một dự án thủy điện, do đó chúng tôi đảm bảo tính khả thi trên bình diện kinh tế và môi trường của các dự án mà chúng tôi phát triển và để đảm bảo chúng được triển khai tốt đẹp, chúng tôi liên kết với các đối tác uy tính tại địa phương.

Định vị về chiến lược

Hyvity định vị mình như một đối tác hàng đầu trong ngành sản xuất và lưu trữ năng lượng thủy điện.

1

Xem xét và cải tiến các công trình phát triển hiện hữu cần được cải tạo để nâng cao hiệu quả hoạt động và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất

2

Phát triển các dự án gắn liền với các vùng lãnh thổ và có tác động môi trường thấp, ưu tiên sử dụng các nguồn hiện có (các hồ chứa nông nghiệp, các kênh tưới tiêu, v.v.)

3

Thiết kế các giải pháp lưu trữ năng lượng thông qua các dự án xây dựng trạm STEP của chúng tôi

Lưu trữ năng lượng - trọng tâm những thách thức trong tương lai

Các trạm STEP là biểu tượng của giải pháp lưu trữ hoàn thiện, bền vững và hiệu quả về mặt kinh tế. Chúng cho phép ổn định mạng lưới điện và tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo không liên tục (mặt trời và gió). Chính xác thì đó là một hệ thống thiết yếu để đạt được mục tiêu loại bỏ cacbon của các quốc gia tham gia vào quá trình chuyển đổi năng lượng.

Hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật

Hyvity vận dụng tổng hợp tất cả những năng lực kỹ thuật và tài chính cần thiết cho sự phát triển quy hoạch thủy điện có chất lượng. Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với nhiều bên liên quan ở tại địa phương, các đối tác hành chính công và các đối tác tư nhân để tài trợ, phát triển hoặc tối ưu hóa những dự án thuỷ điện trong khuôn khổ các dự án quy hoạch vùng lãnh thổ đầy tham vọng.

0
Công trình thủy điện

nhắm đến phát triển toàn cầu và sự cân bằng các rủi ro : Pháp, Việt Nam, Madagascar, Costa Rica và Chi Lê

0
GWh/năm

đạt tổng 80 MW được khai thác từ năm 2023

0
GW

tầm phát triển đến năm 2025 

Tối ưu hóa các tác động tích cực

Hạn chế tối thiểu các tác động tiêu cực

HYVITY thâm nhập và thích ứng với các lãnh thổ địa phương

Đối với HYVITY, sự gắn kết giữa các lợi ích và sự đồng thuận của các nhân tố xã hội của địa phương là điều kiện tiên quyết để khởi động các dự án của chúng tôi. Chúng tôi thiết kế các công trình là những bộ phận gắn liền với vùng đất địa phương. Ngay từ giai đoạn bắt đầu, chúng tôi nghiên cứu các dự án sao cho phù hợp với quy hoạch vùng của địa phương (hệ thống đường bộ, khai thác điện hiện hữu tại địa phương, tiềm năng du lịch, thì trường việc làm tại địa phương, v.v.).