Hyvity - Développement locale

Hyvity đóng góp cho sự phát triển địa phương

Kể từ khi được hình thành, thủy điện đã chứng tỏ vai trò tác động của mình đối với sự phát triển bền vững của lãnh thổ.

và khả năng dung hòa các vấn đề xã hội, kinh tế và bảo tồn đa dạng sinh học. Đây là một ưu thế lớn cho quá trình chuyển đổi năng lượng và sinh thái. Thông qua các đề án quy hoạch thủy điện, Hyvity góp phần vào sự phát triển của địa phương. 

Tác động sinh thái

Các đơn vị sản xuất thủy điện không gây ra việc rút nước trực tiếp từ các nguồn tài nguyên nước. Nếu các đơn vị thủy điện có khả năng tác động trực tiếp đến hoạt động của nguồn nước, thì những tác động này sẽ được biết đến và có thể được tính đến để tránh, giảm thiểu hoặc bù đắp. Như Hyvity đã làm, việc xác định các vấn đề ngay từ khi bắt đầu dự án sẽ cho phép tìm được giải pháp đảm bảo tính khả thi của dự án đồng thời tôn trọng hệ sinh thái của dự án và do đó thu được năng lượng tái tạo và không có carbon góp phần chống lại sự nóng lên toàn cầu.

Tác động xã hội

Đối với Thiên nhiên, Hyvity đầu tư vào các khu vực các dự án sẽ có tác động tích cực nhất. Việc triển khai các công suất mới, điện khí hóa các vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa nhất, đảm bảo an toàn cho mạng lưới với các dự án WWTP có cấu trúc chặt chẽ hơn để thay thế cho năng lượng điện sản xuất từ các-bon là cơ sở cho mô hình phát triển của chúng tôi. Tham gia vào việc cải thiện cuộc sống người dân đại phương và liên kết với các đối tác địa phương của chúng tôi, chúng tôi đặc biệt chú ý đến việc tìm kiếm những đối tác bên ngoài tích cực trong các dự án của mình. 

Tác động kinh tế

Thi công công trình, hiện đại hóa và bảo trì thường xuyên các nhà máy thủy điện tạo ra việc làm tại địa phương và không thể di dời. Nó cũng là một nguồn tài chính trực tiếp cho các vùng lãnh thổ. Đảm bảo cung cấp nguồn năng lượng ổn định, thủy điện còn là nguồn triển khai của nhiều hoạt động kinh tế, công nghiệp. Đối mặt với việc triển khai các nguồn năng lượng tái tạo vốn không thường xuyên, thủy điện là một năng lượng ưu thế đảm bảo sự cân bằng và an ninh của mạng lưới điện.