Hivity - expertise

Lĩnh vực chuyên môn

Hyvity, chuyên gia ở nhiều lĩnh vực, quản lý và điều phối các dự án

Hyvity, chuyên gia ở nhiều lĩnh vực, quản lý và điều phối các dự án

Hyvity, với tư cách là cổ đông quan trong trong sự phát triển đồng thời cũng là chuyên gia đa ngành, người điều hành, người cân nhắc xử lý các dự án. Tất cả các quản lý dự án của chúng tôi nhiều kinh nghiệm, nhiều năm trong ngành, độc lập và có khả năng điều phối dự án ở tất cả mọi phương diện. Phối hợp chặt chẽ cùng các đối tác, Hyvity mang đến sự nhanh nhạy, công nghệ thủy điện, quy trình phát triển nhà máy thủy điện và năng lực tài chính để hoàn thành các dự án quy mô lớn với hiệu quả cao và phù hợp với môi trường địa phương.

Chuyên gia kỹ thuật

HYVITY phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia kỹ thuật, kỹ sư có trình độ cao và giàu kinh nghiệm tham gia trong suốt quá trình phát triển dự án. Vì vậy, chúng tôi cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế đồng thời đảm bảo rằng các dự án của chúng tôi sẽ đáp ứng những yêu cầu của vùng lãnh thổ.

Chúng tôi cũng hỗ trợ các đối tác của mình trong việc quản lý giấy phép, thủ tục xin cấp phép và các loại hợp đồng ký với địa phương.

Chuyên gia tài chính

Là doanh nghiệp thành viên trong một tập đoàn gia đình đã đầu tư thành công nhiều dự án trên thế giới suốt 30 năm qua, Hyvity được công nhận là chuyên gia tài chính, đầu tư vốn cho các dự án quốc tế. Là một nhà đầu tư nghiêm túc, Hyvity cố gắng chia nhỏ rủi ro bằng cách triển khai ở một số quốc gia việc xây dựng nhiều đơn vị thủy điện. Chiến lược của chúng tôi nhắm đến việc giảm thiểu những biến đổi thất thường về khí hậu, về năng lượng, hay chính trị hoặc tiền tệ của một quốc gia.