Hyvity - hydroélectricité - turbine

LƯU TRỮ ĐIỆN

Trạm truyền tải điện bơm (PSH), thành phần trọng yếu cho tương lai năng lượng chúng ta

Giải pháp quản lý thông minh các nguồn năng lượng của chúng ta

Các trạm truyền tải điện bơm (PSH) cung cấp một giải pháp lưu trữ hoàn thiện, tự chủ và bền vững, góp phần cải thiện sự cân bằng giữa nhu cầu dùng nước của người dân và bảo tồn môi trường của chúng ta.

Các trạm này đóng vai trò then chốt chiến lược trong việc kết hợp các nguồn năng lượng tái tạo không liên tục và ổn định các lưới điện. Giải pháp công nghệ này mang lại tính linh hoạt và hiệu quả năng lượng thông qua nhiều lợi thế trên các bình diện kỹ thuật, kinh tế và môi trường.

Nguyên lý hoạt động

Nguyên lý của trạm PSH là truyền dẫn nước giữa hai hồ chứa nằm ở các độ cao khác nhau nhằm khai thác thế năng của nước. Trong các khoảng thời gian nhu cầu dùng điện thấp, năng lượng dư thừa dễ bị mất đi (thường từ các nguồn tái tạo tự nhiên như năng lượng mặt trời hoặc gió) sẽ được sử dụng để bơm nước từ hồ chứa vị trí thấp lên hồ chứa vị trí cao.

Khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao và các nguồn năng lượng khác không còn đủ đáp ứng nhu cầu, nước sẽ được xả từ hồ chứa phía trên xuống hồ chứa phía dưới, đi qua các tua-bin để tạo ra điện.

Có nhiều kiểu trạm truyền tải điện bơm: trạm đơn khép kín, trạm hỗn hợp hoạt động bằng sức nước và các kiểu Trạm thuỷ điện biển vận hành bằng nước biển.

STEP PSH

Ưu điểm của trạm truyền tải điện bơm

Độ bền, tính linh hoạt và tính đáp ứng

Công nghệ hoàn thiện này, đã xuất hiện  từ đầu thế kỷ 20, bấy lâu nay dần dần trở nên đáng tin cậy với yêu cầu bảo trì thấp. Các trạm Step có thời gian hoạt động ngoài 70 năm thì không áp dụng các biện pháp chung giống như các công nghệ lưu trữ khác hiện nay.

Ổn định mạng lưới điện và kết hợp các nguồn năng lượng tái tạo không liên tục

Các trạm PSH giúp duy trì sự cân bằng giữa cung và cầu điện. Chúng góp phần đáng kể vào việc ổn định và hỗ trợ mạng lưới điện, đồng thời có thể đi vào vận hành nhanh chóng để khôi phục lượng năng lượng rất lớn chỉ trong vài phút.

Nhiều lợi ích kinh tế

Tất cả các quốc gia có hệ thống trạm PSH đều là các quốc gia có tự chủ về năng lượng. Trong thực tế, hệ thống trạm PSH này giúp các nước giảm thiểu sử dụng nhiên liệu hóa thạch để ổn định mạng lưới truyền tải điện. Họ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết giá điện.

Do đó, ngày nay trạm PSH là phương tiện duy nhất hoàn thiện về mặt công nghệ và kinh tế có khả năng lưu trữ năng lượng điện lớn. Vợi sự gia tăng về nhu cầu, mong muốn giảm nguồn nhiên liệu hóa thạch, kết hợp với việc triển khai rộng rãi năng lượng mặt trời và năng lượng gió, các trạm Step trở thành những thành phần thiết yếu trong tương lai năng lượng của chúng ta.

Để các dự án xây dựng trạm PSH giảm thiểu tác động đến môi trường, Hyvity đã chọn phát triển các công trình lắp đặt vừa và nhỏ (từ 10 đến 600 MW), ưu tiên sử dụng các hồ chứa hiện có.