test test

Quá trình xây dựng một nhà máy thủy điện

Khai thác theo tôn chỉ tôn trọng chuẩn mực nhân văn ở tất cả các giai đoạn

Xây dựng danh mục các đề án quy hoạch thủy điện đa dạng thiết kế phù hợp với tất cả các bên tham gian và gắn kết với sự phát triển bền vững của địa phương.

Khai thác theo định hướng bình đẳng và theo tôn chỉ tôn trọng chuẩn mực bền vững ở tất cả các giai đoạn

Một dự án xây dựng thủy điện trước tiên là kết quả của việc quan sát thiên nhiên nhưng cũng là kết quả của đối thoại và tham khảo ý kiến giữa các chủ thể khác nhau. Cách tiếp cận này cho phép các vấn đề kinh tế, môi trường và xã hội được tính đến. Là chuyên gia kỹ thuật và chú trọng tính hoàn hảo, chúng tôi áp dụng phương pháp đã được kiểm chứng để hoàn thành các dự án quy hoạch thủy điện có giá trị gia cao, gắn kết chặt chẽ bền vững trong lãnh thổ địa phương và được thiết kế hài hòa với tất cả các bên liên quan. Một phương pháp tiếp cận nghiêm khắc không ảnh hưởng đến chất lượng kỹ thuật của các cơ sở của chúng tôi.

Trước khi khởi động dự án

Dù làm việc với bất kỳ đối tác nào, các tổ chức địa phương, các đơn vị cung cấp điện hay các đối tác kỹ thuật, chúng tôi luôn nghiên cứu dự án trước khi bắt đầu để đảm bảo rằng tất cả các đối tác tham gia đều được hưởng lợi lâu dài trong các đề án quy hoạch. Đối với Hyvity, đó là điều kiện tiên quyết để khởi động một dự án. Hyvity luôn xem trọng quá trình nghiên cứu các yếu tố kỹ thuật, kinh tế cũng như nghiên cứu môi trường tại địa phương. Việc vận dụng quy trình « Stop & Go” vào quá trình nghiên cứu tính khả thi giúp chúng tôi linh hoạt điều chỉnh các dự án hoặc xóa bỏ một dự án nếu các dự án không thỏa mãn các yêu cầu về chuẩn mực đạo đức của Hyvity.

Trong quá trình triển khai dự án

Để bảo đảm công trình xây dựng bền vững và tôn trọng môi trường địa phương, Hyvity chú trọng đặc biệt đến việc chọn lựa các nhà cung cấp, các đối tác với việc ưu tiên chọn các doanh nghiệp địa phương nếu điều kiện cho phép. Đảm bảo có sự thông tin thường xuyên và minh bạch trong nội bộ các bên tham gia dự án. Ở Hyvity mỗi dự án có một người phụ trách riêng theo dõi toàn bộ quá trình triển khai. Cung cấp thông tin đồng thời cũng tiếp thu những ý kiến khách quan trong suốt quá trình triển khai công trình, thông thường kéo dài từ 6 đến 12 tháng.

Sau khi hoàn thành công trình

Hyvity quan niệm rằng một nhà máy sản xuất điện trước hết phải được đầu tư kỹ lưỡng ngay từ giai đoạn xây dựng và thiết lập các công cụ để khai thác lâu dài. Vì vậy, ngay từ giai đoạn thiết kế các đề án quy hoạch thủy điện đều được tính toán cho mục đích khai thác lâu dài này. Hyvity cam kết chuyển giao trọn vẹn công nghệ tại mỗi quốc gia chúng tôi triển khai dự án nhằm giúp đội ngũ tại địa phương có thể thực hiện độc lập từng dự án. Hyvity triển khai quy trình giám sát thường xuyên các nhà máy sau khi xây dựng nhằm cải thiện hiệu quả.

Tại Hyvity, chúng tôi tuyệt đối TÔN TRỌNG Thiên nhiên…