Chuyên gia xây dựng thủy điện CỐNG HIẾN nhân văn vì sự phát triển tại các vùng địa phương

Là chuyên gia xây dựng thủy điện, Hyvity là doanh nghiệp độc lập hoạt động trên thị trường quốc tế. Chúng tôi tìm kiếm, đầu tư tài chính, phát triển, xây dựng và khai thác những vùng quy hoạch dành cho thủy điện ở Pháp và khắp nơi trên thế giới.

HYVITY cam kết hoạt động với tinh thần hòa hợp và tôn trọng lâu dài các bên tham gia để cùng xây đựng vùng thủy điện tôn trọng sinh thái và bền vững phát triển hài hòa với mỗi vùng đất.

0
Công trình thủy điện

nhắm đến phát triển toàn cầu và sự cân bằng các rủi ro : Pháp, Việt Nam, Madagascar, Costa Rica và Chi Lê

0
GWh/năm

đạt tổng 80 MW được khai thác từ năm 2023

0
GW

tầm phát triển đến năm 2025 

Tối ưu hóa các tác động tích cực

Hạn chế tối thiểu các tác động tiêu cực

HYVITY thâm nhập và thích ứng với các lãnh thổ địa phương

Đối với HYVITY, sự gắn kết giữa các lợi ích và sự đồng thuận của các nhân tố xã hội của địa phương là điều kiện tiên quyết để khởi động các dự án của chúng tôi. Chúng tôi thiết kế các công trình là những bộ phận gắn liền với vùng đất địa phương. Ngay từ giai đoạn bắt đầu, chúng tôi nghiên cứu các dự án sao cho phù hợp với quy hoạch vùng của địa phương (hệ thống đường bộ, khai thác điện hiện hữu tại địa phương, tiềm năng du lịch, thì trường việc làm tại địa phương, v.v.).